Programy edukacyjne

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Programy edukacyjne

Turystyczno – krajoznawcze

Tematy:

– przyroda w otoczeniu dziecka
– krajobraz najbliższych okolic Bukowca
– różnorodność przyrody leśnej najbliższych okolic
– różnorodność biologiczna środowiska leśnego
– przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego

Podczas pokazu przeźroczy, pogadanek, prelekcji oraz wycieczek uczestnicy uczą się i poznają:

– wielką różnorodność gatunkową roślin i zwierząt
– typowe elementy krajobrazu górskiego,
– zasady zachowania się w parkach narodowych,
– funkcje i zadania parku krajobrazowego,
– zasady wędrowania w górach.

Zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy zapoznają się z ciekawymi technikami plastycznymi, rozwijają twórczą aktywność artystyczną oraz integrują się w grupie rówieśniczej

Wybrane tematy:

    • „Bukiet z kwiatkami” –  zaginanie i nacinanie papieru, zszywanie, ozdabianie kształtami z ozdobnych dziurkaczy kl. I – III SP;
    • „Monotypia” – odbijanie kształtu z plastikowej płytki, tworzenie abstrakcji IV – VI SP;
    • Krajobraz Karkonoszy” – tworzenie pejzażu z zastosowaniem perspektywy – I – III Gimnazjum

Zajęcia muzyczno – ruchowe: w tym nauka różnorodnych układów tanecznych, karaoke z elementami tańca, zabawy z chustą;

Zajęcia profilaktyczne – do wyboru: profilaktyka zachowań społecznych, profilaktyka uzależnień, zabawy z elementami socjoterapii, warsztaty z komunikacji i asertywności, pierwsza pomoc przedmedyczna;

Zajęcia informatyczne –  do wyboru –  tworzenie gier w serwisie learningApps, zajęć Story Map – wycieczka, zajęcia w MultiCentrum.

Atrakcje

Atrakcje jakie znajdują się w pobliżu naszego ośrodka.Zobacz

Historia

Poznaj niezwykłą historię powstania Bukowca.Zobacz

Galeria

Nasz ośrodek oraz okolice Bukowca.                    Zobacz