Zajęcia profilaktyczne

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Główne założenia programu zajęć profilaktycznych:

Terapeutyczny charakter postępowania polega na organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas  grupowych spotkań, które:

  • posłużą aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności, sposobów zachowania,
  • sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych.

Cele edukacyjne – wspomagają proces nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach oraz proces rozumienia świata społecznego. Obejmują poznawanie różnorodnych zagadnień, które pozwolą dzieciom sprawniej funkcjonować społecznie i radzić sobie z różnymi problemami np:

  • uczenia stawiania granic, odmawiania,
  • przełamywania nieśmiałości,
  • umiejętności wytyczania celu.

Cele rozwojowe – dobierane zależnie od wieku uczestników zajęć, uwzględniają zaspokajanie podstawowych dla danego wieku potrzeb oraz podejmują zagadnienia ważne dla określonej grupy wiekowej np:

  • poznania swoich talentów i zdolności,
  • budowania poczucia własnej wartości,
  • kształtowania inteligencji emocjonalnej.