Warsztaty rozwojowe (oferta dodatkowa)

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Warsztaty kreatywnego budowania z klocków LEGO®

Zajęcia, w trakcie których dzieci uczą się budować z klocków Lego bez instrukcji, wykorzystując swoją wyobraźnię i potencjał twórczy. Tworząc konstrukcje związane z zadanym tematem, które potem stają się wspólną całością, dzieci uczą się koncentracji na zadaniu i współpracy w grupie.

Grupa – max 14 osób, wiek dowolny (w grupie najlepiej działają dzieci w zbliżonym wieku).

Zajęcia (60 min) – 200zł

Warsztaty ( 120 min ) 350zł

Robotyka LEGO® WeDo.

Warsztaty, podczas których uczestnicy pracują w parach, ucząc się pracy zespołowej, wspólnego podejmowania decyzji.Na każdy zespół przypada komputer i zestaw do budowania robota. Najpierw zespoły budują robota według instrukcji obrazkowej, a następnie uczą się go programować, tak by się poruszał.

Grupa – max 8 osób, wiek od 6 lat (w grupie najlepiej działają dzieci w zbliżonym wieku)

Zajęcia (60 min) – 200zł

Warsztaty ( 120 min ) 350zł

Robotyka LEGO® Mindstorms.

Warsztaty, podczas których uczestnicy budują roboty z zestawów Mindstorms, programują je do zadań.  Pracują w parach, ucząc się pracy zespołowej, wspólnego podejmowania decyzji. Na każdy zespół przypada komputer i zestaw do budowania robota. Poznają podstawy algorytmiki.

Grupa – max 8 osób, wiek powyżej 8 lat ).

Zajęcia (60 min) – 200zł

Warsztaty ( 120 min ) 350zł